Thời gian tại địa phương: 3:04 PM, Sunday, Jun 16th 2019

Chọn ngôn ngữ
 
H&K Hospitality - công ty chuyên quản lý khách sạn và khu nghỉ mát
Vietnam H&K Hospitality, H&K Hospitality  VietnamVietnam H&K Hospitality, H&K Hospitality  VietnamVietnam H&K Hospitality, H&K Hospitality  VietnamVietnam H&K Hospitality, H&K Hospitality  Vietnam

H&K Hospitality chuyên cung cấp:

  • Thiết lập hoàn hảo hệ thống điều hành, kinh doanh khách sạn và khu nghỉ mát trong khu vực.
  • Khai thác và quản lý khách sạn cho các nhà đầu tư.
  • Đưa ra mô hình, sản phẩm xây dựng khách sạn, khu nghỉ mát.
  • Hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt về công năng sử dụng, tham gia, hỗ trợ vào quá trình thiết kế, xây dựng khách sạn đến khi hoàn thiện.
  • Hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý khách sạn  theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.
Khách sạn
Ngày đến:
Click here to select date
Ngày đi:
Click here to select date
Người lớn:
Trẻ em:
code dành cho đối tác:  
Check Availability
Các lựa chọn khác | Huỷ phòng