Thời gian tại địa phương: 5:31 AM, Tuesday, Feb 19th 2019

Chọn ngôn ngữ
 
H&K Hospitality - công ty chuyên quản lý khách sạn và khu nghỉ mát

H&K Hospitality Vietnam   
Level 6, South Pacific Building, 73 Ly Nam De St, Hoan Kiem Dist, Hanoi
Phone: + 84-4 3747 6373
Mobile: + 84-90 401 4041 
Fax: + 84-4 3747 6371
Email: Khanh@hkh.vn
 
H&K Hospitality France
8, rue des Lyonnais  
75005 Paris, France
Phone: + 33 6 8747 3501

Fax : +33(0)1 43 37 78 50

Khách sạn
Ngày đến:
Click here to select date
Ngày đi:
Click here to select date
Người lớn:
Trẻ em:
code dành cho đối tác:  
Check Availability
Các lựa chọn khác | Huỷ phòng